Walne Zebranie 2019

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniewie
ma zaszczyt zaprosić wszystkich druhów
na Walne Zebranie członków OSP
w dniu 2 luty 2019r. o godz. 18:00
w sali OSP w Leśniewie.