Grant na OTWP

15 lutego w Żelistrzewie odbyła się Gala Granty 2019. Podczas tego wydarzenia nasza jednostka OSP otrzymała grant w formie wsparcia finansowego na organizacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Wójt Gminy Puck przekazał to wyróżnienie na ręce naszego naczelnika – druha Mateusza Lanc. Dziękujemy za udzielone nam wsparcie!