OTWP 2019 rozpoczęty…!

Dzień 14.03.2019r., czwartek rozpoczęliśmy od przygotowań do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

O godzinie 10:00 zaczęło się!
Strażacy z MDP rozpoczęli turniej od egzaminu pisemnego..
Później będą zmagania w pytaniach ustnych oraz strzelanie z wiatrówki.