Kurs kierowców – konserwatorów

W dniach 18 -23 marzec w Komendzie Powiatowej PSP w Pucku odbyło się szkolenie dla kierowców – konserwatorów sprzętu pożarniczego OSP. Brali w nim udział trzej nasi druhowie: Łukasz Srok, Mariusz Lessnau i Paweł Lademann, którzy zdobytą wiedzę potwierdzili wzorowo zdanym egzaminem.

Obsługa zestawów pneumatycznych
Niektórych informacji trzeba było poszukać w internecie.