Sprawdzenie gotowości operacyjnej 2019 !

Dzisiejsza syrena wezwała nas na “okresowe sprawdzenie gotowości operacyjnej”.
Jest to kontrola prowadzona przez jednostki PSP w jednostkach OSP.

Założeniem głównym podczas inspekcji był: “pożar samochodu” 

Nasza jednostka otrzymała piątkę z przeprowadzonej inspekcji.

Gratulacje druhowie!