Historia Jednostki…

Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniewie została zorganizowana w 1882 roku pod zaborem pruskim. W tym czasie niemcy nakładali obowiązek czuwania nad ochroną mienia na wszystkich obywateli w wieku od 18-tego roku życia. Ówczesna straż działała na zasadach przymusu, rolnicy obowiązani byli do podstawiania zaprzęgów konnych do przewozu beczkowozów. Taki stan trwał do chwili odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Jak wynika z relacji ojców, ludzi starszych na terenie wsi Leśniewa – założenie straży przymusowej przypada w 1882roku. Jednak nie pamięta się pierwszych założycieli.
Od 1930 do 1939 funkcje Prezesa pełnił Jan Potrykus, zaraz po wyzwoleniu 1945 r. Prezesem był Feliks Pieper, Józef Cieślak, Jan Czapp, a 15-03-1971 r wybrany został Władysław Grzywacz miejscowy leśniczy, od 29-12-1995 r. do roku 2015 został nim Wincenty Lanc, obecnie do dnia dzisiejszego Ireneusz Derc.

Pierwsza remiza strażacka to drewniana chatka usytuowana przy wiejskim stawie i drodze wiejskiej.( widoczna na zdjęciu w książce „ Ziemia Pucka na dawnych pocztówkach”). Remiza ta rozebrana została w 1948 r. i pobudowano druga z drugiej strony stawu która stoi do dziś.

W 1973 roku zapada decyzja o budowie następnej remizy.14-12-1973 r. powstaje społeczny komitet budowy na czele stoi Władysław Grzywacz a zastępcami Władysław Srok i Proena Stefan Srok Teofil. Budowę rozpoczęto ze środków pozyskanych z różnych firm i instytucji a robotę wykonywano społecznie. Budowę zakończono w 1977r. W następnych latach modernizowano (budowa kotłowni, sanitariatów, biura, CO ).

Dla rozszerzenia działalności kulturalnej i sportowej strażaków i nie tylko- buduje się przy remizie w 1999r. boisko utwardzone asfaltem do piłki ręcznej i koszykówki oraz buduje się pierwszy w gminie amfiteatr.

Sprzęt do gaszenia pożarów znajdował się w stałej sprawnej gotowości bojowej. Na dźwięk syren rolnicy podstawiali zaprzęgi konne do zaopatrzonych w sprzęt pożarniczy powozów które były na stanie w remizach. Dnia 30-05-1971 roku OSP otrzymało pierwszy samochód strażacki z pełnym wyposażeniem. Kierowcą i opiekunem samochodu bojowego został druh Bronisław Cieślak obowiązki te pełni nieprzerwanie do dziś ( 33 lat ), odznaczony „Złotym Znakiem Związku”. Od 1982 do1997 r. posiadaliśmy dwa samochody strażackie ze względu na bardzo częste pożary lasów.

OSP w Leśniewie zawsze posiadała dobrą zorganizowana straż, silny trzon kierowniczy i działający aktyw strażacki, w konsekwencji czego straż z każdym rokiem uzyskuje wyższy poziom szkolenia bojowego i sportowego. Zwycięstwa w zawodach bojowych na szczeblu powiatu a w 1988 r. pierwsze miejsce w województwie drużyn młodzieżowych. Podczas prowadzenia klasyfikacji współzawodnictwa wiele razy byliśmy najlepsi w gminie, a w 1988 i 1989 roku uzyskiwaliśmy trzecie miejsce w województwie.

W dowód uznania tej tak szeroko zakrojonej działalności z całą przyjemnością należy podkreślić iż sztandar zakupiony i ufundowany z dobrowolnych składek mieszkańców wsi stanowi dowód wysokiego uznania działalności OSP przez lokalną ludność. Przekazanie sztandaru dla strażaków odbyło się 22-07-1982 r. w setną rocznicę działalności straży przez lokalną społeczność. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Proboszcz Zbigniew Krzewina w dniu 03-10-1982 r. OSP Leśniewo zostało odznaczone srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa w 1997 r.